En gruppe elever laver en video online, mens en anden høster data til en rapport fra internettet, og en tredie er ved at lave en blog. Sådan er skoledagen flere steder, hvor tilgangen er intuitiv og kreativ, og eleverne agerer, som er de født med tablets i hånden.

Men billedet snyder, for selv om danske skoleelever virker som digitalt indfødte, når de surfer hjemmevant rundt på internettet og laver film på smartphones, tablets eller laptops, så er kompetencerne på IT-området i virkeligheden ganske begrænsede og eleverne er reelt kun brugere af dét, der stilles til rådighed. At være født ind i en verden, der flyder med digitale værktøjer, er nemlig ikke ensbetydende med at være digitalt dannet og innovativ medskaber.

Iterationen TÆNK, KOD, LÆR er grundlaget for denne workshop, som giver lærerteams, klassetrin eller enkelte klasser mulighed for at fokusere på programmering og være nysgerrig på at undersøge mulighederne med mange af teknologierne bag.

INDHOLD

Efter en kort intro til de forskellige teknologier er der tid til fordybelse i flere udvalgte måder at programmere - hvor deltagerne prøver forskellige løsninger til netop de problemstillinger, der er de mest interessante.

Målet er at åbne for digital innovation ved at give deltagerne succes med at komme dybere ind i programmeringens univers, så de bl.a. kan konstruere et spil og dermed få et essentielt kendskab til programmeringens styrker og svagheder

I et lidt større perspektiv sigter denne work-shop på at give forståelse og indsigt i Datalogisk Tænkning disciplinerne

  • Generalisering: identifikation og genkendelse af mønstre, regler og sammenhænge
  • Dekomponering: nedbrydning af data, processer eller problemer i mindre, håndterbare dele
  • Fokusering: udledning af de væsentligste principper og at skjule mindre vigtige detaljer
  • Programmering: udvikling af trin for trin-instruktioner til løsning af problemer

UDBYTTE

Ved at lade datalogisk tænkning gå på tværs og flyde hen over faggrænser, så vil der opstå en hel ny sammenhæng mellem forskellige fag, samt mellem liv i og uden for klasseværelset.

På undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at IT & Medier, samt Innovation & Entreprenørskab skal indgå tværfagligt over samtlige fag i folkeskolen - og tilsvarende med et nyt fag: Teknologiforståelse, der er ved at finde indpas.

I den store sammenhæng tales om læring og kompetence i det 21. århundrede, hvor teknologien i vores hverdag hele tiden stiller nye krav til at beherske de digitale discipliner. Vi taler ind i de bagvedliggende temaer, som får grundlæggende betydning for evnen til at deltage i samfundet - såvel på job som i det private.

Digitalt producerende og kreativt tænkende deltagere er i fokus, så uanset om du er helt ny til programmering eller du har kodet længe, vil vores dygtige undervisere være klar til at fortælle mere om teknologierne og give cases som inspiration til, hvordan de digitale færdigheder kan indarbejdes i den daglige undervisning.


Continue reading...

Kontakt os